SACRED ELEMENTS OF THE EUROPEAN NATIONAL ART

EIROPAS NACIONĀLĀS MĀKSLAS SAKRĀLIE ELEMENTI


We welcome you in the home page of the project supported by the European Community of the European Commission

"INTERCULTURAL DIALOGUE: SACRED ELEMENTS OF THE EUROPEAN NATIONAL ART"!

 

Esiet sveicināti Eiropas Komisijas Eiropas kopienas programmas "Kultūra 2007-2013" atbalstītā projekta mājas lapā

"STARPKULTŪRU DIALOGS: EIROPAS NACIONĀLĀS MĀKSLAS SAKRĀLIE ELEMENTI"!

 

 


PROJECT CONTENT

PROJEKTA SATURS

PROJECT PARTNERS

PROJEKTA PARTNERI

PROJECT DEVELOPMENT

PROJEKTA GAITA

  Back to LCHrA Projects