LEONARDO


 

2007

 

Projekta Nr. LLP-LdV-PV-2007-LV-416

 

SAGATAVOŠANAS VIZĪTE

  • Lūvenas Katoļu Universitātes (Katholike Universiteit Leuven) Sociālo zinātņu fakultāte.

  • HIVA (Augstākais institūts darba jautājumos).

Mērķis:

Izstrādāt starpdisciplināru sadarbības plānu LEONARDO inovāciju pārneses projektiem.

 

2007

 

Project Nr. LLP-LdV-PV-2007-LV-416

 

PREPARATORY VISIT

  • Katholike Universiteit Leuven, Faculty of social sciences

  • HIVA (Higher institute for worker's questions)

Goal:

To work out plan for projects interdisciplinary cooperation for LEONARDO innovation transfer.

 

 

  Atpakaļ uz LKrA Projekti

 

Back to LCHrA Projects