GRUNDTVIG


"RELIĢIJAS LOMA SABIEDRĪBAS KONFLIKTU IZLĪDZINĀŠANĀ", 2001 - 2003

"ROLE OF RELIGION IN RECONCILIATION OF CONFLICTING GROUPS IN SOCIETY", 2001 - 2003

 

 

Pirmais GRUNDTVIG projekts sadarbībā ar Mullsjo Folkhogskola (Zviedrija), Gēteborgas Universitāti (Zviedrija) un Īrijas ekumēniskās organizāciju ECONI notika partneru valstīs 2001. – 2003. gadā.

The first GRUNDTVIG project in cooperation with Mullsjo Folkhogskola (Sweden), Goteborg University (Sweden) and Irish organization ECONI (Belfast) was held in 2001 - 2003.


"IZGLĪTĪBA PIEPILSĒTAS KULTŪRU APZINĀŠANAI

UN IEKĻAUŠANAI", 2006

"LEARNING FOR INTERCULTURAL AWARENESS AND INCLUSION IN SUBURB AREAS", 2006

 

 

SOCRATES ietvaros 2006. gadā tika iesākts GRUNDTVIG projekts „Izglītība piepilsētas kultūru apzināšanai un iekļaušanai”. Šis projekts saistīts ar karitatīvā sociālā darba studiju programmu un pētniecību LKrA.

Projekta semināru „Starpkultūru attiecību risinājumi un izslēgšanas problēma mūsdienu pilsētvidē” Hoje-Tastrupā (Dānijā) noturēja CIRIUS, Dānija SOCRATES, LEONARDO un Nacionālā jaunatnes programmu aģentūra ar Eiropas Komisijas atbalstu. LKrA rektore Dr. Skaidrīte Gūtmane nodibināja kontaktus tālākai sadarbībai ar partneriem Kiprā, Grieķijā, Dānijā un Holandē.

www.ciriusonline.dk/Default.aspx?/D=6158

 

Within the SOCRATES frame another GRUNDTVIG project "Learning for intercultural awareness and inclusion in suburb areas” was launched in 2006. It deals with caritative social work study programme and research trends at Latvian Christian Academy.

The project seminar "Solutions for intercultural relationships issues and problem of exclusion in modern city environment" was held in Hoje-Taastrup, Denmark, and organized by CIRIUS, SOCRATES, LEONARDO and National agency for youth programmes with support from EC. Rector Dr. S. Gūtmane made good contacts for further cooperation with partners from Cyprus, Greece, Denmark and the Netherlands.

www.ciriusonline.dk/Default.aspx?/D=6158

 

  Atpakaļ uz LKrA Projekti

 

Back to LCHrA Projects